peklo

peklo

peklo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

peklo

  1. kresťanská predstava o mieste večného posmrtného zatratenia, opak neba. Spolu s kresťanstvom Slovania získali aj vieru v posmrtnú odplatu za život, ktorý človek viedol. Predstavy o pekle a útrapách duší hriešnikov, ktorí sa do neho dostali, čerpali z náboženských textov, z nástenných chrámových malieb, z ilustrácií v jarmočných tlačiach a kalendároch. V podobe žiaricich ohnivých očí nadprirodzených bytostí či plameňov šľahajúcich drakom z papule sa odrazili v rozprávkach a poverových rozprávaniach;
  2. označenie postele s ozdobne nastlanými perinami, otvoru v peci na pálenie vápna, jamy vykopanej pod krosnami, ktorá umožňovala lepšie stúpať na podnože.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Chorvát, K.: Znali Slovania peklo? In: Slovenské pohľady, roč. 14, 1894, 277 a n.
Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-300.

Preskočiť na obsah