• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

peklo

peklo

peklo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

peklo

1. kresťanská predstava o mieste večného posmrtného zatratenia, opak neba. Spolu s kresťanstvom Slovania získali aj vieru v posmrtnú odplatu za život, ktorý človek viedol. Predstavy o pekle a útrapách duší hriešnikov, ktorí sa do neho dostali, čerpali z náboženských textov, z nástenných chrámových malieb, z ilustrácií v jarmočných tlačiach a kalendároch. V podobe žiaricich ohnivých očí nadprirodzených bytostí či plameňov šľahajúcich drakom z papule sa odrazili v rozprávkach a poverových rozprávaniach;
2. označenie postele s ozdobne nastlanými perinami, otvoru v peci na pálenie vápna, jamy vykopanej pod krosnami, ktorá umožňovala lepšie stúpať na podnože.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Chorvát, K.: Znali Slovania peklo? In: Slovenské pohľady, roč. 14, 1894, 277 a n.
Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-300.