• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

šestonedieľka

šestonedieľka

šestonedieľka 699 714 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

šestonedieľka

(posteľkyňa, mládečkyňa, kútnica, položnica)
žena v období približne do šiestich týždňov po pôrode. Podľa poverových predstáv bola nečistá – mohla ohroziť okolie, ale aj jej hrozilo nebezpečenstvo zo strany nečistých síl (víla, bohynka, mamuna, osúdenica, sudička). Bola izolovaná a chránená dodržiavaním rôznych príkazov a zákazov. Spávala za kútnou plachtou, nesmela opustiť dom, dvor, obec. Verilo sa, že dom, ktorý navštívi, alebo pole, na ktoré vstúpi, zničí živelná pohroma. Na dvor mohla vyjsť len v čepci a chránená ochrannými predmetmi (magickými rastlinami, napríklad zvončekom, oblečená v mužskom kabáte). Nesmela vykonávať niektoré domáce práce, pretože by vyšli navnivoč (šiť, prať, kopať) alebo by mohla zapríčiniť nešťastie (kravy ňou podojené stratia mlieko, studňa, z ktorej naberie vodu, sčervivie). Za šestonedieľku vykonávali práce ženské príbuzné, pôrodná baba, kmotra, prípadne manžel. Ak umrela, pozostalí sa v niektorých prípadoch pomocou magických úkonov snažili, aby dieťa zomrelo tiež (kotúľali ho po matke, dávali jej ho pod pazuchu). Rozšírená bola predstava, že mŕtva chodí v noci dieťa kolísať a pridájať, že sa z nej stáva poludnica alebo biela pani. Šestonedelie bolo ukončené vádzkou.

Kmotry cestou k šestonedieľke. Merník (okr. Michalovce), 1950. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: R. Ciho
Kmotry cestou k šestonedieľke. Merník (okr. Michalovce), 1950. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: R. Ciho

AutorZuzana Beňušková

Literatúra

Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548.
Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6, 1974, 53-88.