• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rodička

rodička

rodička 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rodička

žena počas pôrodu, tesne pred ním alebo po ňom, v tradičnej kultúre opradená množstvom povier, racionálnych a magických praktík. Tie, ktoré mali racionálny základ, prispievali k úspešnému pôrodu a dobrému zdravotnému stavu jej i dieťaťa. K prehĺbeniu jej priestorovej, pracovnej a sociálnej izolácie prispievali tie, ktoré boli založené na predstave o magickej nečistote rodičky. Pomoc a pozornosť sa týkali najmä prvorodičiek (prvôstka), zo strany kmotry či susedy boli však záväznou normou a vecou spoločenskej prestíže aj pri ďalších pôrodoch. V mnohých obciach bol v 1. polovici 20. storočia záväzný sled potravín, ktoré kmotra a okruh príbuzných žien postupne prinášali do domu rodičky. Časť skonzumovala sama, časť bola určená pre návštevy žien (nosenie do kúta, opačky, zažierky, pocta) a na krstiny. Keďže alkohol mal podľa ľudovej predstavy prinavrátiť rodičke silu, zvykli jej ho podávať vo veľkých množstvách hneď po pôrode, čo pretrvávalo aj vtedy, keď ženy začali rodiť v nemocnici. Rodičovstvom sa zmenilo sociálne a právne postavenie ženy v rodine (mohla spávať v izbe medzi ženami-matkami), upevnil sa zväzok nevesty s mužovou rodinou.

AutorZuzana Beňušková

Literatúra

Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188.