• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

bohynka

bohynka

bohynka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bohynka

(boginka, divá žena)
démonická bytosť antropomorfného vzhľadu, lesný duch s atribútmi prírodného démona. V poverových predstavách na Orave, Spiši, a najmä na Zamagurí sa bohynka popisovala ako vyslovene zlá, škaredá bytosť vysokej chudej postavy, neraz porastenej chlpmi, s veľkými prsníkmi, ktoré si prehadzuje cez plecia. Mala dlhé strapaté vlasy siahajúce neraz po päty a rôzne telesné chyby (krívala, škúlila). Odievala sa nedbalo do zdrapov šiat, často chodievala i nahá. Obývala skalné a lesné diery, kroviská a močiare. Prostredie, v ktorom podľa poverových predstáv bohynka žila, ako aj charakterizácia jej podoby zodpovedá znakom, akými sa v predstavách Slovanov vyznačovali démoni prírody (na Slovensku známe Runa, grgalica, poludnica). Vo vzťahu k ľuďom sa bohynka prejavovala ako jednoznačne škodlivá bytosť, ohrozujúca najmä šestonedieľky. Kradla a vymieňala ich zdravé deti za svoje nepodarené bohynčatá (premieň), ktoré nerástli, nehovorili a boli veľmi pažravé.

AutorTatiana Cibulová

Literatúra

Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.