• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

poludnica

poludnica

poludnica 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

poludnica

démonická bytosť ľudskej podoby, objavujúca sa väčšinou v poludňajšom čase. V ľudovej tradícii sa najmä poludnie a polnoc považovali za hodiny duchov, ktoré sa mali prežívať v pokoji, preto poludnica vyháňala ľudí z polí. Koho zastihla pri práci, trápila ho otázkami alebo mu privodila smrť. Poludnica mala miestami podobu vzdušných prúdov a spôsobovala letný vánok. Mohla byť neviditeľná a jej pohyb po poli predpokladali podľa postupného skláňania klasov. Na Slovensku mala vzhľad starosvetskej mladuchy s partou alebo bosej ženy zahalenej do dlhého obrusu či rozstrapkanej sukne. Vo vzťahu k ľuďom sa prejavovala ako zlá, škodlivá bytosť. Protipólom poludnice je nočnica (polnočnica). Jej zjavenie sa o polnoci oznamovalo smrť v rodine. Kto ju uvidel, nesmel zapískať, lebo by ho mohla roztrhať. S predstavou o poludnici súvisí aj predstava o klakanici, na Slovensku známej najmä na Záhorí. Slúžila ako odstrašujúci výchovný prostriedok pre deti, ktoré sa zdržiavali vonku po večernom zvonení – po klekání.

AutorTatiana Cibulová

Literatúra

Komorovský, J.: Slovania. In: Mytológie sveta. Bratislava 1973, 299-313.
Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol. Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 281-285.