• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

prosperitná mágia

prosperitná mágia

prosperitná mágia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

prosperitná mágia

odborné označenie skupiny úkonov, ktoré mali v magickom zmysle prispieť k materiálnemu zabezpečeniu, prospechu a zdraviu. Ako magické prostriedky využívala obilie, ovocie, strukoviny, múčne jedlá, zeleň, vajcia, železo a mince, ale aj gestá, skoky, zariekania a vinše. Jej úkony sa v tradičnej kultúre Slovenska orientovali na bohatstvo a plodnosť rodín (obsypávanie mladomanželov zrnom), rast, úžitkovosť a želané vlastnosti domácich zvierat (kúpený dobytok obchádzali s pecňom chleba, aby dával úžitok) či úspech pracovných a iných aktivít: roľníci a remeselníci dávali pod štedrovečerný stôl svoje pracovné náradie. Na zabezpečenie zdravia a rastu na severozápadnom Gemeri, keď dieťa prišlo prvý raz na návštevu, pohladili mu líca celým vajíčkom so slovami: také líčko, jak vajíčko, aby bolo také guľaté; to isté robili aj s dobytkom, keď odchádzal prvý raz na pastvu. Úspech v kartách alebo pri krádeži, ale tiež pri úradných úkonoch, mal priniesť kúsok chleba, svadobného koláča, štvorlístok ďateliny, povraz z obesenca. Pod základný kameň nového domu zakopali pálenku a mincu, aby dom bol pevný a ľudia v ňom bývajúci bohatí; mladucha mala pri vstupe do domu muža a jeho rodičov nohou prevrátiť pripravený kôš s jablkami a orechmi: rozsypané plodiny symbolizovali želané bohatstvo gazdovstva; novorodenému do vankúša alebo na štedrovečerný stôl položili mincu, aby nikdy nechýbali peniaze a podobne.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Feglová, V., Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 215-236.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.