• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zrno

zrno

zrno 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zrno

plody rôznych obilnín. V tradičnej roľníckej civilizácii symbol plodnosti, prosperity a bohatstva. Obilniny sa okrem svojej primárnej funkcii pri príprave potravy používali aj pri mnohých úkonoch magického a vešteckého charakteru. Vzácnosť zrna v tradičnej duchovnej kultúre vidieť aj zo zariekania, ktoré na Myjave odriekalo dievča pri príchode na zábavu: „Hej, vrany, na vše strany, ja žitné zrniečko medzi vami.!“ Pred sejbou rozsievač rozhodil hrsť zrna na štyri strany hovoriac: „Toto vtáčkom, toto chrobáčkom, toto žobráčkom a toto mne.“ Bol to pravdepodobne pozostatok dávnejšej obete. Rituálne vyhadzovanie zrna spojené s modlitbou za bohatú úrodu uvádzajú historické pramene už v období Veľkej Moravy. Obilné zrno bolo podľa staroslovanských predstáv darom bohov, preto tí trestali ľudí, ktorí neprístojne zaobchádzali s obilím a chlebom. Zrno bolo v agrárnej mágii symbolom úrody.

AutorEmília Horváthová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.