• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zrno

zrno

zrno 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zrno

plod obilnín. V tradičných roľníckych spoločenstvách patrilo k najvyšším hodnotám, lebo od úrody obilia záviselo nielen materiálne zabezpečenie členov roľníckej rodiny, ale i jej ďalší hospodársky rok. V staroslovanských kultúrach bolo zrno považované za dar bohov. V tradičných predstavách ľudí na území Slovenska bolo symbolom plodnosti, prosperity a bohatstva. Využívalo sa v magických úkonoch, vo veštbách i liečení a našlo svoj odraz i v slovenskom folklóre. Jeho pozíciu v hodnotovom svete tradičnej roľníckej kultúry zvýšili i kresťanské legendy.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.