• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obrad

obrad

obrad 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obrad

(rituál)
odborné označenie osobitnej kategórie obyčajov s najvyšším stupňom normatívnosti, stabilnosti, kolektívnosti, tradičnosti a sankcií za jeho nedodržanie. Obrady sprevádzajú významné udalosti v živote človeka, spoločnosti a prírody (napríklad narodenie, smrť, zimný či letný slnovrat). Ich charakteristickým znakom je odlišnosť od každodennosti a symbolizmus. U účastníkov majú vyvolať určité psychické stavy – city, nálady. Súčasťou obradov sú obradové predmety, odev, jedlá, magické úkony, obradový folklór. Sú späté s náboženstvom, kultom, mágiou, mýtom, ale existujú aj obrady civilné, občianske (napríklad vojenské, politické), ktoré sa označujú ako ceremónia. Zachovávanie obradov pôsobí stabilizujúco a integrujúco na spoločnosť, lebo znamenajú aj manifestovanie uznávaných základných hodnôt danej spoločnosti.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 612-621.