mlčanie

mlčanie

mlčanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mlčanie

zdržanie sa slovnej komunikácie. Bolo vyžadované pri niektorých magických úkonoch na koncentráciu duševných síl. Podľa tradičných predstáv bolo podmienkou pasívnej ochrany pred démonmi alebo víťazstva nad čarami. Človek ním mohol získať silu premôcť kliatbu spočívajúcu na ňom alebo inej osobe, čo je častým motívom v ľudových rozprávkach (sestra vytrvalým mlčaním vyslobodí svojich zakliatych zhavranených bratov). Bolo potrebné zachovávať ho pri niektorých liečebných a ochranných magických praktikách (pri okurovaní obytných a hospodárskych budov, ktoré na Štedrý deň robieval gazda so synmi v niektorých regiónoch stredného Slovenska), ale napríklad aj pri kopaní pokladov. Na informáciu, ktorá mala ostať z magických príčin utajená, sa vzťahovalo úplné či dočasné mlčanie: želanie vyslovené pri padajúcej hviezde sa človeku splnilo, len ak ho neprezradil inému; múdre a šťastné malo byť dieťa narodené so zubom iba v prípade, že to pôrodná baba do 7 hodín, do 3 či 9 dní alebo do krstu nikomu nepovedala. Účinnosť niektorých veštieb, čarov či liečebných úkonov sa zabezpečovala mlčaním pri získavaní alebo prinášaní prísad (zem z čerstvého hrobu, vodu prameňov, rastliny) v nich použitých.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Zv. III. Bratislava 1966, 89-101.

Preskočiť na obsah