• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

letečko

letečko

letečko 500 482 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

letečko

(leto, lesola, máj, májik, hájik)
zelená halúzka ozdobená stužkami, slamenými retiazkami a výfúknutými vajíčkami; súčasť jarnej obchôdzky; symbol prebúdzajúceho sa života, jarnej a letnej vegetácie, protipól symbolu zimy (Moreny). Na západnom Slovensku s ním chodili dospievajúce dievčatá prevažne na Kvetnú nedeľu hneď po zničení Moreny (niekde týždeň po jej vynesení), alebo v niektorú nedeľu v čase od nedele Laetare (tri týždne pred Veľkou nocou) do Juraja (24. apríl). Skupiny troch až piatich dievčat obchádzali domy a rozdávali zelené vetvičky, vinšovali zdar v hospodárstve, zdravie v rodine. Odmenené boli vajíčkami alebo peniazmi. Niekde s letečkom len prešli dedinou, aby oznámili príchod teplejších dní (odomykanie zeme). Súčasťou obchôdzky boli pod oknami spievané piesne, ktoré zdôrazňovali motív vynesenia zimy a prinesenia leta (na okolí Hlohovca: Nesieme vám máj pod zelený háj; v Lábe Milé leto, milé, kdes tak dlho bolo?). V súčasnosti sa obrad prinášania letečka posunul do zábavno-dramatickej polohy a pretrváva v repertoári detských folklórnych súborov.

Chodenie s brezou. Kozárovce (okr. Levice), 1967. Národné osvetové centrum v Bratislave. Foto: T. Szabo
Chodenie s brezou. Kozárovce (okr. Levice), 1967. Národné osvetové centrum v Bratislave. Foto: T. Szabo

AutorEleonóra Klepáčová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157–174.
Klepáčová, E.: Jarné obchôdzky. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 79.
Klepáčová, E.: Symbolika zelene v kresťanských sviatkoch. In: Zeleň v lidových obyčejích. Zost. L. Tarcalová. Uherské Hradiště 2003.