• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

duch

duch

duch 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

duch

nadprirodzená bytosť patriaca k základným predstavám viery vo všetkých náboženstvách; netelesná časť zväčša konkrétnej mŕtvej osoby oddelená od tela. Predstava ducha je blízka predstave o duši a vznikla v raných štádiách kultúrneho vývoja. V teologickej literatúre je duch nehmotná antropomorfná nadprirodzená bytosť, neobmedzená priestorom ani časom, priepustnej konzistencie, bez prekážok prenikajúca hmotou, nedostupná zmyslovému vnímaniu. Takáto predstava však nezodpovedá predstavám rozšíreným u veriacich, pretože ducha pokladajú za skutočnú bytosť, ktorej telesnosť je subtílnejšia ako predmety v prírode. Ako zlý duch sa na celom Slovensku označovali bližšie neurčené bytosti. V kresťanskom náboženstve jednou z troch hypostáz trojjediného Boha je Duch svätý, zabezpečujúci jeho všadeprítomnosť.

AutorĽubica Chorváthová

Pozri aj
Literatúra

Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin 1923 - 1931.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 328-339.
Cibulová, T.: Predstavy o fantastických bytostiach. In: Kovačevičová, S.(ed.): Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 83, mapy 9-11.