• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

duch

duch

duch 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

duch

nadprirodzená bytosť patriaca k základným predstavám viery vo všetkých náboženstvách; netelesná časť zväčša konkrétnej mŕtvej osoby oddelená od tela. Predstava ducha je blízka predstave o duši a vznikla v raných štádiách kultúrneho vývoja. V teologickej literatúre je duch nehmotná antropomorfná nadprirodzená bytosť, neobmedzená priestorom ani časom, priepustnej konzistencie, bez prekážok prenikajúca hmotou, nedostupná zmyslovému vnímaniu. Takáto predstava však nezodpovedá predstavám rozšíreným u veriacich, pretože ducha pokladajú za skutočnú bytosť, ktorej telesnosť je subtílnejšia ako predmety v prírode. Ako zlý duch sa na celom Slovensku označovali bližšie neurčené bytosti. V kresťanskom náboženstve jednou z troch hypostáz trojjediného Boha je Duch svätý, zabezpečujúci jeho všadeprítomnosť.

AutorĽubica Chorváthová

Pozri aj
Literatúra

Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin 1923 - 1931.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 328-339.
Cibulová, T.: Predstavy o fantastických bytostiach. In: Kovačevičová, S.(ed.): Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 83, mapy 9-11.