• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

oceľovanie

oceľovanie

oceľovanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

oceľovanie

(chodenie s oceľou)
predvianočná alebo vianočná obchôdzka vinšovníkov – malých chlapcov s kúskom železa alebo s kameňom, ktoré symbolizovali pevnosť, zdravie, silu. Kameň vynášali hospodári na jar na pole v čase siatia, kde mal chrániť úrodu a podľa princípov mágie pôsobiť na jej veľkosť (Šariš, Kysuce). Vinše mali charakter koledy, formou ani obsahom sa nelíšili od vianočných kolied. Prvé dvojveršie sa funkčne viazalo k obchôdzke (Doniesol som vám oceli, aby sa vám hrnce, misky nebili…), ďalšie obsahovali želanie hojnosti, zdravia a šťastia v osobnom živote. Obchôdzka bola rozšírená do polovice 20. storočia v oblastiach stredného Slovenska (Hont, Gemer, Novohrad, Turiec).

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.