• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

baník

baník

baník 800 795 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

baník

robotník, vykonávajúci činnosti v rámci vyhľadávania, dobývania a pri úprave rúd i uhlia. Podľa druhu práce to boli haviari, beháči, pratači, vrátkári, vyklápači, banskí a povrchoví tesári. V 60. rokoch 18. storočia, keď bolo na Slovensku asi 30 000 baníkov, pracovalo v baniach v Banskej Štiavnici asi 60 profesií. Od 13. storočia mali baníci výsady a privilégiá: boli osobne slobodní, mohli sa voľne pohybovať, nemuseli vykonávať poddanské práce, boli oslobodení od daní, vojenskej služby a pod. Ich hospodársky a politický život výrazne regulovalo banské právo. Baníci tvorili osobitnú spoločenskú skupinu s odlišnou materiálnou a duchovnou kultúrou i spoločenským životom. Mali vlastnú samosprávu na čele s krámskym richtárom (kramrichter) alebo cechmajstrom. Sociálnu starostlivosť zabezpečovali bratstvá (bratská pokladnica) a banský erár, poskytujúci baníkom penzie, podporu v chorobe, aj pre vdovy a siroty.

Baník v pracovnom odeve s karbidovou lampou. Žakarovce (okr. Gelnica), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto F. Hideg.
Baník v pracovnom odeve s karbidovou lampou. Žakarovce (okr. Gelnica), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto F. Hideg.

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Markov, J.: Baníci. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 628-641.
Plicková, E.: Baníctvo. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zostavil J. Botík. Bratislava 1988, 119 – 137.
Plicková, E: Banská Štiavnica. Martin 1973.