• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

strašidelné miesta

strašidelné miesta

strašidelné miesta 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

strašidelné miesta

miesta spojené v ľudovom poverovom myslení a rozprávaní s osobami, dejmi, predmetmi a okolnosťami, ktoré vyvolávajú strach a rešpekt. Vnútri obcí k nim patria most, krčma, fara, kostol, mlyn, kasáreň, vojenský sklad, pracháreň, ruiny stavieb, ktorých účel a skutočné fungovanie vyvolávali u obyvateľstva dohady a podozrenie z nečistých vecí. V extraviláne sú to cintorín, márnica, potok, rybník, močiar; miesta, kde sa stala vražda alebo samovražda; vzdialené, opustené a ťažko prístupné miesta (priepasti, vodopády, jaskyne); hranice chotárov, krížne cesty, miesta výskytu zbojníkov; miesta spojené s mučením, väznením, vykonávaním rozsudku smrti (šibenica, katov dom). Všetky súvisia s duchmi, dušami, revenantmi alebo nečistými silami. Podľa démonologických rozprávaní a povestí prichádzali na tieto miesta v magicky účinnom čase (polnoc, čas, keď sa odohrala strašná udalosť) znepokojovať pozostalých alebo sa pomstiť vrahom. Status strašidelnosti všeobecne majú mosty (pod nimi sa skrývajú mŕtve duše; je to vstup do pekla) a močiare (v nich sa skrývajú duše nekrstených detí, svetlonos), iné miesta sú spojené s konkrétnou overiteľnou udalosťou. Zvýšený záujem vyvolávali hrady, zámky, kaštiele a ich ruiny, miesta vojnových bitiek a významných vojenských operácií, živelných pohrôm. Vzťah k strašidelným miestam sa zrkadlí v chotárnych názvoch ako Nekrstenec, Žalostiná, Pri šibeniciach, Besná, Dievčia skala, Obesená, Kostlivec.

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Bănateanu, T.: Hádzanie kameňov a vetví na hroby. In: Slovenský národopis, roč.19, 1962, 438-449.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin 1923 - 1931.