• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

most

most

most 800 778 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

most

stavba spájajúca brehy riek, údolí a pod. Najstaršie a najrozšírenejšie sú cestné mosty. Stavali sa z dreva (trámové mosty), trvácnejšie a masívnejšie z kameňa (klenbové mosty). Stopy po mostných stavbách na Slovensku sú zo staroveku (rímske mosty) i z obdobia Veľkej Moravy. Od 13. storočia sa budovali na dôležitých obchodných cestách, v mestách, pri hradoch. Drevené mosty sa vyvinuli z lávok pre peších, zhotovených z kmeňa stromu. Stavbu mostov zabezpečovali tesári, ale i → mlynári, od stredoveku špecializovaní mostári. Najčastejšie sa stavali jednoduché trámové mosty, na brehu upevnené na zrubových alebo kamenných podperách, pri väčšom rozpätí mosta podopreté drevenými pilótami v dne rieky. Nosné trámy po dĺžke mosta pokryli priečne mostinami (mostovka) a vybavili zábradlím. Podobne stavali aj lávky pre peších. Nosnosť mostov sa od 18. storočia zvyšovala zavádzaním vzpínadlových a vešadlových sústav, najmä pri stavbe drevených krytých mostov. Okrem bočného debnenia boli chránené dvojspádovou strieškou. Najviac sa vyskytovali na Hornáde, Hnilci, Poprade, v okolí Bardejova (celkove v medzivojnovom období asi 30 mostov). Zachoval sa iba most na Hornáde v Kluknave. Klenbové mosty z kameňa a neskôr z tehál sa stavali zväčša na hlavných cestách. Boli to dvoj- až trojklenbové mosty s pomerne malým rozpätím oblúkov.

Drevený most cez potok. Lenartov (okr. Bardejov), 1974, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Ušáková
Drevený most cez potok. Lenartov (okr. Bardejov), 1974, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Ušáková

AutorLadislav Mlynka

Literatúra

Ferjenčík, P.: Drevené kryté mosty na Slovensku. Pamiatky a múzeá 5, 1956, č. 2, 82-86.
Josef, D.:: Mosty. Naše mosty historické a současné. NADAS Praha 1984, 226 s.
Mlynka, L.: Staré mosty na Slovensku. In: Historická revue V, 1994, č. 5, 33-34.
Mlynka, L.: Historické mosty. ČSTK Pressfoto, Bratislava 1983.