cintorín

cintorín

cintorín 800 484 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cintorín

(cmiter, hrobitov)
miesto na pochovávanie mŕtvych; kresťanské pohrebisko zakladané pri stredovekých kostoloch v rámci farskej organizácie zavádzanej prvými uhorskými kráľmi (z latinského coemeterium – miesto, kde mŕtvi očakávajú prebudenie zo spánku na súdny deň). Pre nedostatok miesta a pri epidémiách sa od 16. storočia sťahovali cintoríny od kostolov; nové sa budovali na okrajoch obcí, na vyvýšených miestach bezpečných pred povodňami a zvieratami, často sa ohrádzali múrom či plotom. Obmedzenosť priestoru nútila pochovávať viackrát na to isté miesto, preto vznikali osáriá slúžiace na pietne ukladanie kostí vybratých z hrobov pred ich opakovaným použitím. Usporiadanie hrobov bolo odrazom sociálnych vzťahov, niekedy ich zrkadlovým odrazom (miesto ženy v normálnom živote naľavo, na cintoríne napravo od muža). Príbuzných bolo zvykom pochovávať do hrobov ležiacich pri sebe. V mestskom prostredí bola snaha pochovávať mŕtvych podľa vierovyznania do osobitných cintorínov, na spoločných dedinských cintorínoch katolíkov a evanjelikov delil ústredný kríž, okolo ktorého sa na Dušičky konalo spoločné modlenie za duše mŕtvych. Na novších cintorínoch, predovšetkým v mestách, vznikali od 18. storočia kaplnky na odbavovanie pohrebných obradov. S rastom nárokov na dodržiavanie hygienických predpisov súviselo stavanie márnic. Od 70. rokov 20. storočia sa na cintorínoch budujú domy smútku.

Cintorín. Krušetnica (okr. Dolný Kubín), 1970. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Botík
Cintorín. Krušetnica (okr. Dolný Kubín), 1970. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Botík

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Bednárik, R.: Cintoríny na Slovensku. Bratislava 1972.
Horváthová, E.: Návod na výskum rodinných zvykov. In: Národopisné informácie, 1982, č. 2, 96-127.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 266-274.

Preskočiť na obsah