predzvesť

predzvesť

predzvesť 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

predzvesť

skutočnosť považovaná na základe zdanlivej súvislosti javov za znamenie konkrétnej nastávajúcej udalosti alebo naznačenie pozitívnych či negatívnych okolností budúceho diania. Predzvesťou hádky v dome malo byť rozsypanie soli, predzvesťou nepokojného života mala byť búrka v čase narodenia dieťaťa alebo svadby. Ako predzvesť smrti niektorého člena rodiny sa vykladalo vyschnutie orecha či ovocného stromu, prasknutie zrkadla, skla na lampe či obraze a podobne. Ako predzvesť úspechu sa pri ceste na dôležité stretnutie či za obchodom vykladalo napríklad stretnutie s mladým človekom, naopak predzvesťou neúspechu malo byť stretnutie s mníškou či kňazom, alebo prekríženie cesty bežiacou mačkou, zajacom, lasicou.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 257.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.

Preskočiť na obsah