• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

fašiangy

fašiangy

fašiangy 800 674 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

fašiangy

1. obdobie od sviatku Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy (pohyblivý sviatok) medzi vianočnými sviatkami a veľkým pôstom. Konali sa spoločné priadky, zakáľačky a svadby, ktoré sprevádzali hry, zábavy, obchôdzky masiek (maškár) a muzík po dedine;
2. zvyky v závere fašiangového obdobia so stopami staroslovanských agrárnych obradov predjaria aj európskej karnevalovej tradície. Magicko-prosperitné úkony mali blahodarne pôsobiť na dobrú úrodu (ľanu, konopí, zemiakov). Posledné dni sa nazývali posledný fašank, bláznivé dni, šalone dni, ostatky, mjesopust, mjasnica. Vtedy sprievody mládencov obchádzali domy a tancovali osobité fašiangové tance. Fašiangovníkom sa za obchôdzku ponúklo zajesť, vypiť i peniaze, z vyzbieranej slaniny, klobásy a vajec si po obchôdzke robili hostiny. Boli zaužívané aj tam, kde sa obchôdzky nekonali. Na pohostenie počas fašiangových susedských a priateľských návštev sa smažili šišky, fánky, pampúchy, kreple, grapne. Konali sa tanečné zábavy, najmä vo fašiangový utorok ako posledná muzika pred pôstom, na ktorej sa niekde pochovávala basa. V mestách mali špecifickú podobu zábavy a sprievody remeselníckych cechov. Usporadúvali súťažné hry, obradne prijímali učňov medzi tovarišov, volili nových cechmajstrov. Po zániku cechov sa udržiavali maškarné plesy, bály a tanečné zábavy. Fašiangy sa v redukovanej forme (jedlá, tanečné zábavy, maškarné plesy, pohostinnosť) zachovávajú na väčšine územia Slovenska, v mnohých dedinách sa konajú sprievody masiek.

Fašiangovníci z Fačkova (okr. Žilina), 1988. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová
Fašiangovníci z Fačkova (okr. Žilina), 1988. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová

AutorDaniel Luther

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D.: Projekcia človeka vo fašiangových hrách. In: Slovenský národopis, roč. 42, 1994, č. 4, 428-443.