• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

počatie

počatie

počatie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

počatie

vznik zárodku nového jednotlivca v maternici. Hoci oficiálna morálka ovplyvnená náboženskou ideológiou odsudzovala pohlavný styk, pri ktorom sa zabraňovalo počatiu, v tradičnej kultúre na Slovensku sa, najmä pri prvom dieťati, prejavovala snaha o reguláciu počatia. Predstavovali ju magické praktiky realizované počas svadby, zamerané na zamedzenie počatia. Rovnako sa mohli zamerať na jeho zabezpečenie – napríklad posadením chlapca do lona mladuchy či obsypávaním plodinami. Podľa správania mladuchy sa veštil termín počatia: koľko prstov si po sobáši prisadne, o toľko rokov bude mať deti (Uhrovec, Osturňa). Ak manželia nemohli mať dieťa, snažili sa počatie dosiahnuť nosením votívnych predmetov na pútnické miesta, žena užívala rastlinné odvary alebo sa v nich kúpala. Vina sa pripisovala takmer výlučne žene a neplodnosť jej negatívnym vlastnostiam (nezaslúžila si). V súvislosti s počatím sa vyskytovali aj predpovede poverového charakteru: podľa strany, na ktorej žena pri počatí ležala, predpovedali pohlavie dieťaťa (Hont). Na ovplyvnenie pohlavia kládli pod posteľ rôzne predmety, napríklad žehličku (dievča) alebo sekeru (chlapec).

AutorZuzana Beňušková

Literatúra

Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548.
Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6, 1974, 53-88.