• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mladucha

mladucha

mladucha 800 792 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mladucha

(nevesta, mladá pani, brauta)
žena, ktorá sa vydáva alebo má pred svadbou. V tradičnej svadbe na Slovensku mala osobitný odev. Podstupovala rad obradných aktov potvrdzujúcich zmenu jej stavu, zabezpečujúcich jej hospodársku prosperitu, plodnosť a ľahký pôrod, šikovnosť i šťastné manželstvo. Ochranný význam mali predmety, ktoré si brala na cestu na sobáš, i to, že nechodievala v sprievode prvá. Po sobáši bola nositeľkou magickej schopnosti privodiť vydaj, preto si dievky brali jej veniec (dnes kyticu). V závere svadby sa podrobovala očistným úkonom – cirkevnej vádzke v kostole, umývaniu v tečúcej vode. Po svadbe nesmela istý čas (týždeň, deväť dní) navštíviť rodičovský dom, aby v novom domove privykla. Jej správanie počas svadby bolo prevažne pasívne, mala byť vážna, dôstojná, nemala sa smiať ani spievať, pri odchode z domu mala plakať. V slovných prejavoch ju zastupovali svadobní funkcionári, okrem evanjelických obcí Turca a Gemera, kde hovorila sama. V porovnaní so ženíchom sa na ňu vzťahovalo oveľa viac obradov a magických úkonov, čo vyplývalo z patriarchálnosti tradičného roľníckeho spoločenstva, kde vydaj znamenal výraznú zmenu v živote ženy. V súčasnej svadbe tieto obyčaje takmer zanikli a rozdiely medzi mladuchou a ženíchom sa stierajú.

Obliekanie mladuchy s partou na hlave na sobáš. Doľany (okr. Pezinok), 1955. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Törey
Obliekanie mladuchy s partou na hlave na sobáš. Doľany (okr. Pezinok), 1955. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Törey

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Benža, M.: Nevesta či mladucha? In: Slovenský národopis, roč. 3, 1989, č. 1-2, 186-189.