• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Matej

Matej

Matej 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Matej

(24. február)
1. apoštol, evanjelista, patrón mäsiarov. Šíril svoje evanjelium v Etiópii. Zobrazuje sa s knihou, perom, často ako zapisuje Kristove predpovede. Jeho atribútom je aj tesárska sekera – symbol mučeníctva. V tradičnej kultúre sa tento deň chápal ako nešťastný, nezačínala sa nijaká práca, priniesla by neúspech. Platil zákaz ženských prác (šitie, pradenie, tkanie). Vajíčka znesené na Mateja (matejča, krivý Matej) sa označovali písmenom M a nikdy sa nepodsádzali. Podľa povery by sa z nich vyliahli mláďatá s vývinovou chybou. V okolí Nitry sa dávali žobrákom, inde sa zahodili cez plot. Pranostika na tento deň sa viaže so zmenou počasia: Matej ľady láme, ak ich nenachodí, teda ich narobí;
2. matej – názov pre tlačenku i jaternicu.

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Socháň, P.: Deň sv. Mateja na Slovensku. In: Slovenský denník, 7, 24. 2. 1924, č. 46, 5.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 114.