• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mäsiar

mäsiar

mäsiar 800 597 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mäsiar

samostatný remeselník alebo domácky výrobca, zaoberajúci sa zabíjaním hospodárskych zvierat, spracovaním a predajom ich mäsa. Mäsiar mohol podľa živnostenského práva vykonávať všetky práce od porážky dobytka po výsek mäsa v malom. Zvyšky mäsa a vnútornosti mohol spracovávať na salámu, klobásy, párky, jaternice, krvavničky, tlačenku, vyúdiť ich a inak konzervovať. Hovädzí dobytok a kone mohli mäsiari porážať len na jatkách. Pri domácom zabíjaní zvierat (ošípané, ovce, kozy) mäso aj porciovali a spracúvali na výrobky. Mäsiar pracoval vlastnými nástrojmi, ktoré (spolu s hákmi na dvíhanie a zavesenie zabitého zvieraťa) nosil v osobitnej taške z trstiny (céger) alebo z kože. Každý mäsiar mal stálych zákazníkov, čím sa vytvárala istá forma rajonizácie. Vo väčších mestách od 19. storočia boli aj tzv. konskí mäsiari, predávajúci mäso z konského výseku najmä pre chudobné vrstvy obyvateľstva.

Mäsiari pri práci. Drevorez z roku 1679. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Človek tvorca. Bratislava1987, 105.
Mäsiari pri práci. Drevorez z roku 1679. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Človek tvorca. Bratislava1987, 105.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Lengová, M.: K dejinám cechov na Slovensku: cechy v Spišskej Sobote, Poprade, Veľkej, Matejovciach a Strážach pod Tatrami. In: Človek a spoločnosť – internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 8, 2009, č. 2. [online.] [cit. 20. 3. 2010]. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2005/index.html.
Kónya, P.: Mäsiari a mäsiarske cechy vo východoslovenských mestách (Prešov, Bardejov a Sabinov) od 17. do polovice 19. storočia. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin 1999, 103 - 117.