luciový stolček

luciový stolček

luciový stolček 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

luciový stolček

magický prostriedok umožňujúci jeho výrobcovi o polnoci na Štedrý večer spoznať miestne strigy (bosorky). Zhotovoval sa počas dvanástich dní od Lucie do Štedrého dňa zo smrekového alebo bukového dreva bez použitia železných klincov. Mal jednoduchú formu (trojnožka, stolček), často bol opracovaný len dvanástimi seknutiami sekerou. Muž, ktorý na ňom sedel cez polnočnú omšu v kostole, v kruhu vyznačenom trojkráľovou kriedou, na krížnych cestách alebo doma, jednak rozpoznal miestne strigy a znaky ich škodlivej činnosti, jednak bol pred nimi chránený. Pri návrate domov sa pred nimi chránil útekom, sypaním maku, ihiel po ceste. Rovnakú funkciu ako stolček mohli mať aj bič, koleso alebo povraz, zhotovené v uvedených dňoch. Z 20. storočia sú tieto praktiky na väčšine územia Slovenska známe len z poverového rozprávania.

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V. - Leščák, M.(zost.): Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1995.

Preskočiť na obsah