Jozef

Jozef

Jozef 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Jozef

(19. marec)
svätec, patrón celej kresťanskej cirkvi; patrón tesárov. Podľa legendy tesár, manžel Panny Márie, pestún Ježiša Krista. V tradičnej kultúre sa s dňom Jozefa viazali zábavy, vinšovanie a spievanie pod oknami menovcom. Na mnohých miestach Slovenska sa tento deň považoval za prvý jarný deň, gazdovia obchádzali polia, prinášali zeleň, v Šariši šibali prútikom zem, aby sa prebudila. V Gemeri vykonávali magické očistné úkony, pôvodne obetného charakteru. Pred východom slnka zarezali čierneho capa a krvou pokropili zem v dome, aby vyhnali a ochránili dom pred blchami, hmyzom. S dňom Jozefa sa viažu pranostiky o úrode: Na Jozéfka slnéčko dává chléb a vínečko; Ak je na Jozefa pekne, bude úrodný rok, ak je mráz, bude veľa ovocia; a o počasí: Ak na Jozefa vietor fúka, aj týždne potrvá.

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 228.
Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 105.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 116.