• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hmyz

hmyz

hmyz 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hmyz

skupina článkonožcov (latinsky Insecta). V tradičných predstavách súvisel zväčša s predpoveďami úrody a počasia, ale i s veštbami. Veľmi vysoké mraveniská znamenali príchod tuhej zimy; mnoho ôs predpovedalo veľa snehu; ak bolo na jar veľa svrčkov, v lete malo byť veľa komárov či málo obilia. Slnečné počasie sa dalo čakať, ak silno svietili svätojánske mušky. Dážď mal prísť, ak štípali včely a muchy, mušky lietali v rojoch, mravce vo veľkom množstve tiahli cez cestu. Obyvateľov domu, kde počuli červotoča či svrčka, čakalo nešťastie. Pri stavbe domu sa tesári nesmeli porezať, lebo kvapky krvi by priťahovali do domu ploštice. Aby chlapov v lete neštípali muchy, v Honte chodievali na Popolcovú stredu do krčmy a spoločne pili. Mravce a mravenisko v poverových úkonoch symbolizovali štedrosť a pracovitosť: výskyt mravcov v dome sa považoval za šťastie; prosperitný účinok malo mať sypanie mravcov na prahy domov pri jarných mládeneckých obchôdzkach v okolí Nitry.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 116 a 121.
Horváthová, E.: Materiály zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1972, 484-503.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.