• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

tesárstvo

tesárstvo

tesárstvo 517 665 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

tesárstvo

remeslo špecializované na opracovanie guľatiny a na zhotovovanie drevených stavieb, krovov, technologických zariadení (mlyny, valchy, mangľovne, stupy), mostov a lávok, v stredoveku aj opevnení, lešení a debnení na stavbách, i nábytku. Na Slovensku je celkovo známych 6 samostatných tesárskych cechov (najstarší v Bratislave z roku 1560). V roku 1890 tu bolo 3 284 majstrov tesárov, v roku 1930 ich bolo 1291 a zamestnávali 3 035 pomocníkov a učňov. Tesárske práce pre dedinských obyvateľov vo veľkej miere vykonávali aj domáci výrobcovia – špecialisti. Iba k zložitejším konštrukciám prizývali remeselníkov. Tesárske práce vykonávali aj mlynári. Osobitným druhom tesárstva sa zaoberali lodní tesári, ktorí mali svoj cech v Komárne. Tesárskou technológiou sa zhotovovali aj niektoré druhy nábytku. Najznámejšie boli kresané truhly – súseky, vyrábané predovšetkým v Gemeri (napríklad v Kyjaticiach) a na hornej Nitre. Patrónom tesárov bol sv. Jozef.

Tesári pri opracovaní trámov. Nemecko, 16. storočie. Prevzaté z Amman, J. – Sachs, H.: Das Ständebuch. 114 Holtzschnitte von Jost Ammann mit Reimen von Hans Sachs. Leipzig 1960, 87.
Tesári pri opracovaní trámov. Nemecko, 16. storočie. Prevzaté z Amman, J. – Sachs, H.: Das Ständebuch. 114 Holtzschnitte von Jost Ammann mit Reimen von Hans Sachs. Leipzig 1960, 87.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Balaša, G.: Tesárske znaky na zvoniciach v Čeríne a Starej Haliči. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, 105-107.
Kovačevičová, S.: Drevené kostoly na Slovensku. In: Národopisný věstník československý, roč. 7, 1972, č. 1-2, 29-97.