• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hrob

hrob

hrob 620 930 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hrob

1. priestor na vyhradenom mieste, určený na obradné alebo neobradné pochovanie mŕtveho. Tvary hrobov podmienili lokálne geografické a pôdne podmienky, tradícia pochovávania ovplyvňovaná predstavami o posmrtnom živote, viera v nesmrteľnosť duše a snaha zachovať telesnú schránku človeka aj po smrti čo najdlhšie neporušenú. Vlastný hrob tvorí jama, v strednej Európe spravidla s rozmermi 0,8×2 m, pričom hĺbka kolíše v závislosti od pôdneho podkladu, platných hygienických predpisov pre pohrebiská a od spôsobu pochovávania. Od veľkomoravského obdobia sa u nás postupne rozšírilo pochovávanie v drevenej rakve (truhle). Do jamy sa pri pochovávaní ukladá rakva s telom zomretého. V niektorých oblastiach sa zachovalo archaické vykladanie hrobu drevenou konštrukciou (sklep – Bošáca; fršlóg – Slovenské Pravno; futráľ – Gemer). Zvláštnym prvkom konštrukcie hrobu je podmola, výklenok v pozdĺžnej stene, do ktorej sa pochovávali osoby v blízkom príbuzenskom pomere k mŕtvemu v hlavnej jame. Jej výskyt v minulosti bol výskumami na Slovensku v 20. storočí. doložený zo sedemdesiatich lokalít. Dôležitou súčasťou hrobu je vonkajšia úprava, vysoký násyp na mohyle alebo náhrobník na plochom hrobe. Funkciou ťažkého náhrobného kameňa i násypu mohyly bolo chrániť hrob pred narušením, ako aj zabrániť mŕtvemu návrat a znepokojovanie pozostalých. Rozmiestnenie hrobov na cintorínoch bolo skupinové, nepravidelné alebo radové;
2. hrob, hrobľa – označenie jamy na zimné uskladňovanie zemiakov, zakrytej slamou.

Hroby s drevenými krížmi na rímskokatolíckom cintoríne. Liptovská Lužná (okr. Liptovský Mikuláš), 1974. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: S. Kovačevičová
Hroby s drevenými krížmi na rímskokatolíckom cintoríne. Liptovská Lužná (okr. Liptovský Mikuláš), 1974. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: S. Kovačevičová

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava 1985.
Botík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001.
Chorváthová, Ľ.: Hrob. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 75, mapy 25-28.