• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

antropomorfné zobrazenie

antropomorfné zobrazenie

antropomorfné zobrazenie 522 1015 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

antropomorfné zobrazenie

stvárnenie ľudského tela alebo jeho častí. V ľudovom umení bolo pôvodne spojené s personifikáciou magickej sily, neskôr so stratou obsahu vnímané ako dekór, ilustrácia. Na Slovensku sa objavuje v silne štylizovanej podobe v geometrickej ornamentike na tkaninách (Gemer), výšivke (krížiková výšivka), v rezbárskej výzdobe súsekov. V spojení s rastlinnou ornamentikou sa vyskytuje na piestoch, prasliciach (dary lásky) a krasliciach, kde spodobuje ľudský pár; na bačovskom riade, najmä črpákoch, tiež hudobných nástrojoch (postavy pastierov, zbojníkov); prachovniciach (baníkov). Realistickejšiu prezentáciu postáv zrejme ovplyvnili aj vzory profesionálnych remeselníckych dielní pracujúcich pre vidiek (medovnikárstvo, modrotlačiarstvo, fajansa), v 19. storočí šírenie populárnych tlačí. Antropomorfné zobrazenie mohlo byť ornamentálnym motívom na predmete: zriedkavejšie v textile (výšivka, tkanina, modrotlač), v maľbe na nábytku (Madona, Pieta) a vo výzdobe svadobných koláčov, častejšie v dekoratívnej rezbe (piest, praslica, fujara, úľ), najvýraznejšie však v maľbe na keramike. Mohlo plasticky dotvárať predmet náznakom hlavy alebo ľudskej postavy, ako na stĺpoch bránok z okolia Košíc, na drevenom náradí, paliciach, dymníkoch fajok, črpákoch so štylizovanými postavami pastierov. Mohlo byť vyjadrené samostatným artefaktom, ako v drevených, kamenných, keramických soškách a v obrazoch maľovaných na skle. Zmysel antropomorfného zobrazenia mohol byť i obradový (figúry svadobných a fašiangových panákov), inokedy čisto dekoratívny, kultovo-apotropajný (figúry na nástrešníkoch, postavy svätých vo výklenkoch štítov domov), upomienkový (sošky a obrazy ako pamiatky z vojny, z púte). V 18. a 19. storočí sa antropomorfné zobrazenie koncentrovalo prevažne na sakrálnu tematiku, ale už v 19. storočí sa sporadicky objavujú i postavy z každodenného života: pastieri, vojaci, husári na koni, poľovníci, zbojníci. Postavy dám a pánov v dobových kostýmoch boli zobrazené na medovníkoch, na votívnych voskových plastikách, realistickejšie v adaptovaných žánrových rokokových scénkach (maľba na keramike, figurálna keramika, modrotlač). V priebehu 20. storočí sa ľudové podania antropomorfných zobrazení stávajú viac ilustratívne. Vo figurálnom rezbárstve a keramike začínajú prevažovať scénky z každodenného i sviatočného života na dedine, zobrazenia práce a ľudových zamestnaní.

Tancujúci zbojník a drábi. Mangľovací piest. Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová 2000
Tancujúci zbojník a drábi. Mangľovací piest. Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová 2000

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 155-196.