• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

geometrická ornamentika

geometrická ornamentika

geometrická ornamentika 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

geometrická ornamentika

vzorovanie založené na abstraktných prvkoch lineárnej alebo kruhovej formy, usporiadaných obvykle v pásovej kompozícii. Objavuje sa už v neolite, často v spojitosti s mágiou a kultom. Je rozšírená v ľudovom umení rozličných krajín Európy. V dekoratívnom prejave predstavuje staršiu vývinovú vrstvu. Pre svoju jednoduchosť mohla vzniknúť kdekoľvek, bez predchádzajúcich predlôh. K najčastejším lineárnym motívom ľudovej ornamentiky patrili: diagonálne predelený štvorec, vlnovka, šachovnica a špirála. Ku kruhovým motívom patrili okrem kruhu hviezda, ruža, svastika a rozeta. Ich spodobenia a významy sa často prelínali. Na Slovensku bola geometrická ornamentika zastúpená najmä v textilnom, rezbárskom a keramickom dekóre až do 1. polovice 20. storočia. Aj mnohé pôvodne rastlinné, zoomorfné a antropomorfné ornamenty sa často v priebehu vývinu ľudového dekoratívneho prejavu postupne geometrizovali.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Geometrické prvky v ornamentike a symbolike. In Slovenský národopis, 48, 3-4/2000, s. 278-304.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.