• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

modrotlačiarstvo

modrotlačiarstvo

modrotlačiarstvo 800 801 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

modrotlačiarstvo

druh farbiarstva zameraný na výrobu modrotlače. V Európe sa rozšírilo v súvislosti s importom indiga a módnych modrotlačových látok z Indie v 16. a 17. storočí. Na Slovensko preniklo v 18. storočí pravdepodobne z Nemecka. Tlačiari, ktorí. vzorovali látky, pracovali v rámci farbiarskych cechov. V 18. storočí, keď bola modrotlač obľúbenou látkou v meštianskom odeve, jestvovali modrotlačiarske dielne skoro v každom mestečku. Ich počet sa začal redukovať s prijatím továrenských látok a vzorovaných kartúnov do meštianskeho odevu a v 19. storočí sa modrotlačiarstvo preorientovalo na vidieckych zákazníkov. Dielne sa sústreďovali najmä v oblastiach, kde sa vyrábalo plátno na predaj (Orava, Šariš, Liptov) a postupne sa rozšírili na celé územie. Ešte v prvej polovici 20. storočia bolo na Slovensku činných vyše 30 modrotlačiarskych dielní. Najdlhšie, až do smrti posledného modrotlačiara Stanislava Trnku v roku 2010, bola činná dielňa v Púchove.

Celodrevená forma na potláčanie látky používaná v modrotlačiarskej dielni v Kežmarku, 1860. Prevzaté z Vydra, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku. Bratislava 1954, s. 45
Celodrevená forma na potláčanie látky používaná v modrotlačiarskej dielni v Kežmarku, 1860. Prevzaté z Vydra, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku. Bratislava 1954, s. 45

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Má ešte dnes remeslo zlaté dno? Príbeh modrotlačiarskej dielne Stanislava Trnku. In Remeslo/Umenie/Dizajn 2008, č. 2 s. 34.
Vydra, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku. Bratislava 1954.