• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

výšivka

výšivka

výšivka 800 1117 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

výšivka

zdobenie textilu, kože niťou do rôzne ukladaných stehov pomocou ihly, novšie šijacieho stroja; niekedy s použitím bodca, nožníc, výšivkového rámu. Kultúra výšivky sa v ľudovom prostredí na území Slovenska rozvinula v súvise so zlepšením postavenia roľníctva a stupňujúcou snahou po skrášlení odevu od konca 18. storočia. V časovom úseku 19. storočia až 1. polovice 20. storočia, keď jej vývin kulminoval, sa rozvetvila do bohatstva početných lokálnych variantov. K ich formovaniu značne prispeli nadané miestne vyšívačky a kresliarky. Od výšiviek na plátne, ktoré podomácky alebo na objednávku zhotovovali ženy, mali odlišný charakter výšivky na súkenných a kožených súčastiach odevu, ktoré remeselnícky zhotovovali krajčíri a kožušníci. Staršie výšivky na plátne sa šili ľanovou alebo konopnou niťou na podomácky vyrobenom plátne. Továrenský textil a výšivkové nite, ktoré prenikli do vyšívania na rozhraní 18. a 19. storočia, poskytli príležitosť rozohrať fantáziu vyšívačiek a rozšíriť škálu technologických postupov do rôznych kombinácií stehov, farieb a kompozícií. Výšivkou sa zdobil najmä odev a bytový textil. Odlišovali sa ňou každodenné príležitosti od sviatočných, vek a majetkové postavenie nositeľa.
V slovenskej výšivke sa vyskytuje množstvo stehov a ich kombinácií. Z hľadiska techniky rozlišujeme:
1. výšivku podľa počítanej nite – stehy sa vyšívajú pomocou odrátavania nití podkladového materiálu;
2. predkreslenú výšivku, pri ktorej sa stehy vyšívajú podľa nákresu;
3. nášivku, pri ktorej sa ozdoba z iného materiálu prišíva k podkladovej látke. Výraznejšie ako vo výšivke českej, maďarskej a poľskej je v slovenskej výšivke zastúpená geometrická ornamentika. Predstavuje staršiu vývinovú vrstvu a súvisí s vyšívaním jednoduchých stehov podľa počítanej nite (Záhorie, Horehronie, Rajecká dolina, okolie Nitry). Najbohatší je však výskyt rastlinnej ornamentiky, ktorá sa rozvinula najmä v predkreslenej výšivke, nadväzujúcej na renesančné predlohy. Menej sú zastúpené figurálne a zoomorfné zobrazenia. Výšivka patrila na Slovensku k najbohatším, najrozvinutejším a najvariabilnejším prejavom ľudového výtvarného umenia. Jej postupný zánik v tradičnom roľníckom prostredí v priebehu 20. storočia súvisel s urbanizáciou a prechodom na mestský spôsob obliekania, sprevádzaným stratou záujmu o ručne vyhotovené výšivky.

Vyšívačka. Čičmany (okr. Žilina), začiatok 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: Pavol Socháň
Vyšívačka. Čičmany (okr. Žilina), začiatok 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: Pavol Socháň

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.