• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

medovnikárstvo

medovnikárstvo

medovnikárstvo 800 537 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

medovnikárstvo

(pernikárstvo)
potravinárske remeslo zamerané na výrobu medovníkov (perníkov). Rozvoj cechovej výroby medovníkov na Slovensku nastal v 17. – 18. storočí v období protireformácie, keď ich hlavným objednávateľom boli pútnické centrá a spotrebiteľmi zámožnejší obyvatelia miest. Pre širšie vrstvy sa perník stal cenovo prístupným v druhej polovici 19. storočia, keď prudko vzrástol počet medovnikárskych dielní v mestách a mestečkách. Najvýznamnejším prostriedkom výroby medovníkov boli drevené formy, do ktorých sa cesto vtláčalo. Vyrezávali ich medovnikári alebo profesionálni rezbári väčšinou z tvrdého dreva ovocných stromov, najmä hrušky. Námety foriem boli sakrálne, svetské, symbolické a ich zastúpenie sa prispôsobovalo požiadavkám spotrebiteľov. Posledným výrobcom medovníkových foriem na Slovensku bol A. Spengel z Levoče (zomrel 1938). Keďže medovnikári potrebovali med a kupovali hotové úle alebo plásty medu, zo zbytkového vosku vyrábali aj sviečky a votívne predmety. Svoj tovar predávali na jarmokoch, púťach a hodoch, vzdialených od dielne v okruhu cca 50 km. Popri príležitostnej domáckej výrobe sa medovníky v súčasnosti stali tiež predmetom priemyselnej produkcie.

Medovnikári z Kysuckého Nového Mesta pri predaji medovníkov na Mariánskej augustovej púti. Staré Hory (okr. Banská Bystrica), 1970. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto S. Kovačevičová
Medovnikári z Kysuckého Nového Mesta pri predaji medovníkov na Mariánskej augustovej púti. Staré Hory (okr. Banská Bystrica), 1970. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto S. Kovačevičová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Chlupová, A.: Medovníky na Slovensku. Martin1973.
Stano, P.: Perník – medovník, Pernikár – medovnikár. In Slovenská reč 1978, s. 358-362.