• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

majolika

majolika

majolika 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

majolika

(fajansa)
dvakrát, pri fajanse aj trikrát vypaľovaný keramický výrobok, na povrchu pokrytý nepriehľadnou cínovo-olovnatou glazúrou, s vysokožiarovým dekórom, ktorý sa maľuje na zaschnutú polevu a potom vypaľuje pri teplote 1000°-1110°. Názov majolika sa používal v 15. storočí pôvodne pre tovar španielsko-maurských hrnčiarov z Valencie, ktorý sa loďami dovážal do Talianska cez ostrov Mallorcu. Neskôr sa zaužíval na označenie talianskej keramiky s cínovo-olovnatými polevami a preniesol sa na všetky druhy keramiky vyrobenej podľa talianskeho vzoru – t. j. maľovanej štyrmi vysokožiarovými farbami (zelená, žltá, mangánová, modrá). Termín fajansa, odvodený od majoliky mimoriadnej kvality vyvážanej a vyrábanej vo francúzskej Faenzy, sa zaužíval od 17. storočia najskôr vo Francúzsku, neskôr sa rozšíril aj v ostatných európskych krajinách. Pomenovanie majolika sa v súčasnosti používa na označovanie talianskych renesančných keramických výrobkov.

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Güntherová-Mayerová, A.: Slovenská keramika. Martin 1942.
Güntherová-Majerová, A.: Po stopách výtvarnej minulosti Slovenska. (Petrová-Pleskotová, A. ed.), Bratislava 1975.
Kalesný, F.: Habáni na Slovensku. Bratislava 1981.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.