• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

tokárstvo

tokárstvo

tokárstvo 800 827 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

tokárstvo

remeselná a domácka výroba točených úžitkových predmetov z dreva. Tokári pracovali technikou založenou na princípe tvarovania dreva špeciálnymi nožmi, dlátami v rotačnom pohybe dreva súmerne podľa osi. Vyrábali tkáčske a pradiarske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky, ale aj náboje kolies, tvarované časti zábradlí a nábytkových ozdôb, dózy na lieky a mastičky, časti hudobných nástrojov, zvukové hračky a i. Na území Slovenska boli 3 tokárske cechy (Košice 1459, Prešov 1548, Bratislava 1650). V roku 1828 bolo na Slovensku 64 tokárskych majstrov. V roku 1890 tu bolo 171 a roku 1930 iba 76 dielní. K najznámejším tokárskym centrám, vyrábajúcim pre ľudové vrstvy, patrila Stará Turá s okolím a Nové Mesto nad Váhom (výroba dreveného riadu a hračiek) a Žaškov (výroba kolovratov). Patrónom tokárov bol sv. Erazmus, držiaci v rukách kolovrat na znak toho, že zahynul mučeníckou smrťou, pri ktorej mu vnútornosti navinuli na kolovrat.

Tokáreň na ručný pohon pomocou luku. Turie Pole (zaniknutá obec na území okr. Zvolen), 1950. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Nový, 1950.
Tokáreň na ručný pohon pomocou luku. Turie Pole (zaniknutá obec na území okr. Zvolen), 1950. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Nový, 1950.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Okrucký, J.: Príspevok k typológii ľudových tokární na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1971, 66-71.