• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

remeselnícky patrón

remeselnícky patrón

remeselnícky patrón 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

remeselnícky patrón

svätec, ktorý v súlade s náboženskými predstavami o cirkevnom spoločenstve ochraňoval príslušné remeslo. Patrón určitého remesla sa vyberal podľa jeho životného príbehu, ktorý ho spájal s remeslom. Niektorí svätci boli patrónmi dvoch i troch remesiel. Jednotliví svätci boli patrónmi týchto remesiel: sv. Agáta kovolejárstva, sv. Alžbeta pekárstva, sv. Anna povrazníctva, sv. Antónius maliarstva izieb, sv. Atanázia tkáčstva, sv. Benno a sv. Maurítius rybárstva, sv. Bartolomej garbiarstva, sv. Bonifác kníhkupectva, sv. Dorota záhradníctva, sv. Elígius kováčstva a zlatníctva, sv. Erazmus tokárstva, sv. Eulogius kotlárstva, sv. Florián kominárstva, pivovarníctva, hasičov a hrnčiarstva, sv. Gothard hrnčiarstva, sv. Jakub väčší klobučníctva, sv. Jakub menší valchárstva a farbiarstva súkna, sv. Ján Krstiteľ kožušníctva a krajčírstva, sv. Jozef tesárstva, sv. Juraj sedlárstva, sv. Karol Veľký cinárstva, sv. Katarína z Alexandrie kolárstva, kníhtlačiarstva a povozníctva, sv. Kozma a Damián lekárnictva, sv. Kristína mlynárstva, sv. Krišpín ševcovstva a čižmárstva, sv. Ludvík kníhviazačstva, sv. Lukáš evanjelista maliarstva, mäsiarstva a medovnikárstva, sv. Magdaléna hrebenárstva, sv. Mária di Monte sviečkarstva a mlynárstva, sv. Mária matka medovnikárstva, sv. Martin súkenníctva, sv. Matej mäsiarstva, sv. Mikuláš obchodu, sv. Móric nožiarstva, sv. Peter zámočníctva a hodinárstva, sv. Rafael archanjel pokrývačstva, sv. Rochus stolárstva a debnárstva, sv. Serapion sklenárstva, sv. Severus súkenníctva, sv. Šimon farbiarstva, sv. Štefan murárstva, kamenárstva a tehliarstva, sv. Tomáš furmanstva a murárstva, sv. Urban vinohradníctva a krčmárov, sv. Viliam klampiarstva. Patróni remesiel sa často zobrazovali na cechových zástavách.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.