• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Hromnice

Hromnice

Hromnice 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Hromnice

kresťanský sviatok Obetovania Pána (2. február), ktorý uzatváral vianočné obdobie. Pri kresťanskom obrade obetovania vystupovali postavy starca Simeona a prorokyne Anny, ktorí nazvali Ježiša svetlom na osvietenie pohanov. Pápež Gelasius v roku 494 zaviedol sviatok, počas ktorého sa chodilo s horiacimi sviecami okolo kostola, ako konverziu starorímskych sprievodov luperkálií. Horiace sviece kresťanstvo prevzalo z rímskeho náboženstva a od 10. storočia sa používajú po posvätení ako symbol očisty, svetla a Krista (lumen Christi). Ako ochranný prostriedok sa uplatňujú napríklad pri pohrebných obradoch. Z ich používania aj ako ochrany pred bleskom a hromom je odvodený názov sviatku Hromnice. V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania tento deň slávia ako Predstavenie Pána Ježiša. V tradičnej kultúre Slovenska sa k nemu viazali zákazy šiť a pracovať v hore. Cieľom magických úkonov bolo zabezpečiť želanú úrodu ľanu a konopí, preto sa gazdiné kĺzali po ľade, sánkovali sa, varili dlhé cestoviny. Hromničné sánkovačky boli rozšírené aj medzi bratislavskou šľachtou, ktorá v 18. storočí pozývala na ne hostí z viedenského cisárskeho dvora. V tradičných predstavách na Slovensku boli Hromnice považované za najvýznamnejší deň celého roka z hľadiska predpovedí počasia a úrody.

AutorEleonóra Klepáčová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.