• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kresťanské sviatky

kresťanské sviatky

kresťanské sviatky 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kresťanské sviatky

komplex sviatkov kresťanského cirkevného roka, ktorý sa začína prvou adventnou nedeľou (štyri nedele pred Štedrým dňom) a končí nasledujúci rok nedeľou Krista Kráľa (nedeľa pred prvou adventnou nedeľou). Pripomínajú život Krista a svätcov na zemi. Sú buď pohyblivé (Veľká noc, Turíce) alebo viazané na konkrétny deň kalendára (Vianoce, dni svätcov). Najstarším je sviatok Epifánie alebo Zjavenia Pána (Traja králi). Ekumenický koncil v Nice v roku 325 stanovil a tiež prispel ku konštituovaniu viacerých kresťanských sviatkov. Ich kalendár bol sformovaný v období do pontifikátu pápeža Gregora XIII., ktorý v roku 1582 reformoval juliánsky kalendár. Sviatky kresťanských cirkví podľa rímskej tradície začínali večer pred dňom samotného sviatku (vigília). Vo sviatok bola povinná účasť veriacich na bohoslužbách a zakázané manuálne práce. K termínom kresťanských sviatkov, ktoré na Slovensku tvorili súčasť tradičnej kultúry, sa viazali aj úkony vychádzajúce z predkresťanského svetonázoru (veľkonočná oblievačka). Ich symbolický význam sa prenášal napríklad aj do výtvarného prejavu (prispôsobenie farby tradičného sviatočného odevu liturgickým farbám daného sviatku).

AutorEleonóra Klepáčová

Literatúra

Lennartz, J.: Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch. Trnava 1936.
Adam, A.: Liturgický rok. Praha 1998.
Berger, R.: Liturgický slovník. Praha 2008, 230-233.