• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Silvester

Silvester

Silvester 800 610 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Silvester

(31. december, starý rok, babí deň)
svätec, rímsky pápež v 4. storočí. Zobrazuje sa v biskupskom rúchu, s tiarou, knihou, býkom ležiacim pri nohách, niekedy s drakom (symbol porazeného pohanstva). V tradičnej kultúre sa poslednému dňu v roku nepripisoval zvláštny význam. Prejavmi sviatočnosti do 50. rokov 20. storočia bolo robenie hluku, zábavy mládeže na priadkach a dospelých v krčme, vzájomné návštevy a vinšovanie. Obvyklé boli úkony zabezpečujúce chov hydiny, ktoré na princípe mágie podobnosti vykonávali príslušníci mužského pohlavia (chlapci v Honte, Šariši a na Hornej Nitre si pri vinšovaní sadali na slamu a zariekali: Kurka s vajici, aj ja s vajici, nak je takto celý rok). V Štiavniku do polovice 20. storočia pravidelne chodili po domoch slamené masky – kurine baby s muzikantom, tancovali s gazdinou, ktorá slamu z odevu masky podkladala pod sliepky. V Uhrovskej doline mládenci na čele s mládeneckým richtárom chodili na babí deň po domoch dievčat babenovať – vinšovali, tancovali s dievčatami a spievali.Vo viacerých regiónoch mládenci spievali o polnoci na kostolnej veži, deti večer pod oknami. V súčasnosti sa oslavuje príchod Nového roka v kruhu priateľov, na zábave, na námestiach. Súčasťou je kolektívne vinšovanie o polnoci, hlučná zábava, prejavy neviazanej veselosti.

Maska kurinej baby vo fašiangovom sprievode. Štiavnik (okr. Bytča), 80. roky 20. storočia. SNM
Maska kurinej baby vo fašiangovom sprievode. Štiavnik (okr. Bytča), 80. roky 20. storočia. SNM

AutorViera Feglová

Literatúra

Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 105.
Socháň, P.: Zvyky na Sylvestra. In: Slovenská nedeľa, 2, 31. 12. 1930, č. 345, 2.
Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 167.