Nový rok

Nový rok

Nový rok 654 906 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Nový rok

(1. január)
prvý deň kalendárneho roka. Obyčaje s ním späté súvisia s mágiou počiatku. V poverových predstavách sa správanie ľudí, zvierat a počasie v tento deň vysvetľovali ako veštby do budúceho roka. Budúcnosť mohol ovplyvniť aj prvý návštevník, preto ním nesmela byť žena, chorý alebo starý človek. Texty vinšov sa líšili od vianočných len prvým veršom, ktorý určoval príležitosť vinšovania. To isté platí aj o novoročných piesňach, ktoré sú textovými obmenami vianočných piesní a je ich pomerne málo. Veľká starostlivosť sa venovala čistote obydlia, ľudí, zvierat, inventár musel byť usporiadaný, nič nesmelo chýbať ani byť požičané, inak by to chýbalo v celom budúcom roku. Zanedbanie osobnej hygieny sa podľa analógie malo prejaviť sneťou obilia alebo chorobou. Ľudia mali vstávať zavčasu, byť v dobrej nálade, svieži, mierumilovní. Významnú obradovo-magickú úlohu mali jedlá. Dodnes pretrváva úzus nejesť mäso z hydiny alebo zajaca, pretože by šťastie a majetok uleteli, utiekli. Medzi obradové jedlá patrila bravčovina – symbol hojnosti, šošovica – symbol bohatstva, cestoviny, koláče. V horských oblastiach sa piekli koláče nové ľatká, nové letá, ktorými obdarúvali vinšovníkov. V posledných desaťročiach poverové zložky novoročných obyčajov ustúpili, zachováva sa vinšovanie: osobným kontaktom, odosielaním pohľadníc či správ posielaných mobilnými telefónmi.

Kominársky kalendár na rok 2006. Na Slovensku je zvykom, že k novému roku kominári darujú v domoch, kde čistia komín, nástenný kalendár. Okrem postavy kominára a sochy svätého Floriána ako patróna hasičov sú na ňom zobrazené i kominárske nástroje a zelený ďatelinový štvorlístok ako symboly šťastia. Súkromný archív
Kominársky kalendár na rok 2006. Na Slovensku je zvykom, že k novému roku kominári darujú v domoch, kde čistia komín, nástenný kalendár. Okrem postavy kominára a sochy svätého Floriána ako patróna hasičov sú na ňom zobrazené i kominárske nástroje a zelený ďatelinový štvorlístok ako symboly šťastia. Súkromný archív

AutorViera Feglová

Literatúra

Socháň, P.: Ľudové zvyky na Nový rok na Slovensku. In: Národný denník, 4, 1. 1. 1925, č. 1, 2.
Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
Teslík, J.: Vinše a blahopriania pre malé a veľké. Novoročné, meninové, vianočné a svadobné. Uhorská Skalica 1908.

Preskočiť na obsah