krosná

krosná

krosná 800 610 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

krosná

zariadenie slúžiace na zhotovovanie tkanín – tkanie. Od neolitu sa na území Slovenska používali na tkanie zvislé krosná s hlinenými závažiami. Asi v 10.-11. storočí sa začali používať vodorovné rámové krosná s nitelnicami, ovládanými nohami. Tieto sa až do 20. storočia používali pri domáckom i remeselnom ručnom tkaní. Remeselní tkáči ich nazývali aj verštat, vrštak. Základom krosien boli dva rámy (boky, stativy, krosná), spojené priečnymi brvnami. Krosná mali dva valce (návoje): zadný na osnovu a predný na tkaninu. Krížom cez rámy boli položené latky, na ktorých viselo bidlo s brdom a nitelnice, pohybujúce sa v škripcových kolieskach a ovládané nohami. Pred tkaním sa na zadný návoj namotala osnova, pripravená snovaním. Do niťového kríža osnovy sa vložili dve ploché paličky (ciepky) a nite sa podľa väzby budúcej tkaniny nabrali (navliekli) do niteľníc a do brda. Potom pramene nití priviazali k strapcom na kuse plátna namotaného na prednom návoji a krosná boli pripravené na tkanie. Krosná sa vyvinuli do variantov odlišných v konštrukčných i funkčných prvkoch: staršie krosná s namotávaním tkaniny priamo na predný návoj a mladšie s namotávaním cez priečny trám; krosná s lavicou a bez nej; široké gubárske a súkennícke krosná (na nich súčasne tkali dvaja tkáči) a pod. Krosná zhotovovali stolári, mlynári, tesári i zruční samoukovia.

Rámové krosná bez lavice, používané na domácke tkanie. Brvnište (okr. ), 1. polovica 20. storočia. Súkromný archív J. Zajonca. Foto J. Zajonc.
Rámové krosná bez lavice, používané na domácke tkanie. Brvnište (okr. ), 1. polovica 20. storočia. Súkromný archív J. Zajonca. Foto J. Zajonc.

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Furmánek, V. – Pieta, K.: Počiatky odievania na Slovensku. Bratislava 1985.
Marková, E.: Slovenské ľudové tkaniny. Bratislava 1976.
Zajonc, J.: Domácka výroba tkanín v juhozápadnom Zemplíne. In: Slovenský národopis, roč. 41, 1993, 397- 422.

Preskočiť na obsah