• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

krstní rodičia

krstní rodičia

krstní rodičia 800 657 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

krstní rodičia

(krsný otec, krsná mať, gutek, potka, nonaško, nonaška)
zástupcovia dieťaťa pri krste odriekajúci rituálny sľub. Podpisom potvrdzujú konanie krstu a berú na seba patrónsko-svedecké funkcie. Cirkevnoprávne je prípustný jeden alebo dvaja krstní rodičia rôzneho pohlavia. Ich počet v rodine s viac ako jedným dieťaťom a ich výber sa diferencoval podľa lokálnych tradícií. Deti v jednej rodine mohli mať tých istých krstných rodičov, krstní rodičia mohli byť slobodní, ženatí muži a vydaté ženy, manželské páry, ale aj deti od 12 rokov, tzv. detskí kmotrovia, ktorí zvykli pôsobiť ako doplnkový pár dospelých krstných rodičov. Výber krstných rodičov podmieňovalo úsilie zabezpečiť kvalitné partnerské vzťahy, ekonomické výhody, spoločenskú prestíž, udržanie kontaktov s už skmotrenou rodinou a podobne. V období pred 20. storočím sa krstní rodičia zväčša nevyberali z príbuzenstva. Krstní rodičia sa zúčastňujú obradového posedenia (krstiny) a obdarúvajú krstňa, sú prítomní pri všetkých závažných udalostiach v živote svojho krstňaťa. Krstňa preukazuje krstným rodičom úctu.

Krstní rodičia pri krste dieťaťa. Liptovské Sliače (okr. Liptovský Mikuláš), 1963. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto: Ľ. Ondrejka
Krstní rodičia pri krste dieťaťa. Liptovské Sliače (okr. Liptovský Mikuláš), 1963. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto: Ľ. Ondrejka

AutorĽubica Herzánová Voľanská

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo – Metodologická príprava k výskumu. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 109-128.
Kandert, J.: Kmotrovství v jedné horehronské vesnici. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 136-141.
Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo. Kandidátska práca. Bratislava 1975.
Rusnáková, Z.: Charakteristika kmotrovskej skupiny v lokalite Dačov Lom. In: Slovenský národopis, roč. 29, 1981, č. 2-3, 351-359.
Švecová, S.: Kmotrovstvo v Jedľových Kostoľanoch. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 129-135.