• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kmotor, kmotra

kmotor, kmotra

kmotor, kmotra 800 881 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kmotor, kmotra

(kum, kuma)
krstní alebo birmovní rodičia vo vzťahu k rodičom dieťaťa a naopak. Inštitúcia kmotrovstva vzniká svedeckou účasťou nielen pri krste a birmovke, ale aj pri tradičných recepčných obradoch, formovaných miestnymi zvyklosťami (mládenecký krst, kmotrovstvo na robotách ap.). Okrem hlavných svedkov (praví kmotrovia) bývajú pri krste alebo na krstinách i ďalší svedkovia (dudkovo kmotry, pohárikové krstné matere, poprdajky), ktorým tiež prislúcha kmotrovské oslovenie. Kmotrovský vzťah sa prenášal aj na priamych príbuzných kmotrovcov. Kmotrovci patrili k najbližšej rodine, platili pre nich rovnaké normy ako pre pokrvné príbuzenstvo. Správali sa k sebe úctivo a preukazovali si rôzne pocty. Kmotrovstvom spriaznení ľudia hrali dôležitú úlohu v obradoch životného cyklu (vádzka, svadba, pohreb). Existuje niekoľko typov kmotrovských vzťahov, od 2. polovice 20. storočia začal prevažovať výber kmotrovcov z okruhu súrodencov rodičov. Význam kmotrovstva ako dôležitého príbuzenského vzťahu pretrváva aj v súčasnosti.

Kmotra nesie jedlo šestonedieľke. Dolný Lopašov (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto: V. Törey
Kmotra nesie jedlo šestonedieľke. Dolný Lopašov (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto: V. Törey

AutorMonika Vrzgulová

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo – Metodologická príprava k výskumu. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 109-128.
Kandert, J.: Kmotrovství v jedné horehronské vesnici. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 136-141.
Kandert, J.: Spoločenské vzťahy. In: Botík, J. a kol.: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Martin 1988, 426-467.
Rusnáková, Z.: Kmotrovstvo. Kandidátska práca. Bratislava 1975.
Švecová, S.: Kmotrovstvo v Jedľových Kostoľanoch. In: Slovenský národopis, roč. 22, 1974, č. 1, 129-135.