• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

svadobní funkcionári

svadobní funkcionári

svadobní funkcionári 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadobní funkcionári

osoby poverené svadobnými rodinami vykonaním obradov a zvykov tradičnej svadby. Vystupovali ako zástupcovia oboch rodín mladomanželov, aj ako reprezentanti pohlavno-vekovej skupiny (dievok, žien, mládencov, mužov). Plnili organizačné, obradové a zábavné funkcie. Najvýznamnejší bol starejší, ktorý riadil priebeh celej svadby. Dôležitý bol aj družba (nazývaný prvý) ako zástupca ženícha i predstaviteľ mládeže. Zo strany mladuchy to bola starejšia a družica (nazývaná prvá) ako predstaviteľka slobodných dievok. Vybrané dievky a mládenci vo funkcii družbov a družíc tvorili svadobnú družinu. Svadobní funkcionári mali znaky svojej funkcie, ktoré ich odlišovali od ostatných svadobných hostí. Na pozývanie svadobných hostí bola funkcia zváča, o priebeh hostiny dbal hospodár (hofmistr, šafár, stolník, hajtman, čopnar), prevoz výbavy mali na starosti rúšnice (duchnárky, periniarky, skriniarky, košeliarky, suky) a čepčenie mladuchy zase čepiarky (zavijárky). Pozvanie za svadobného funkcionára sa považovalo za prejav spoločenského uznania a prestíže. V súčasnosti tieto funkcie strácajú na význame.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.
Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.