kotlárstvo

kotlárstvo

kotlárstvo 792 1049 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kotlárstvo

(medikováčstvo)
remeslo zamerané na výrobu nádob, misiek, kotlov, riadu pre potreby domácností, remesiel a priemyslu, krytiny z medeného plechu a iných úžitkových i umeleckých výrobkov. Predmety sa vyrábali z medeného plechu kovaním (tepaním) za studena. Do polovice 18. storočia sa kotlárska výroba sústreďovala najmä na východnom Slovensku a v mediarskych hámroch. Cechy vznikali od 16. storočia (Spišská Nová Ves 1539, Košice 1585 alebo okolo 1557). Od 17. storočia boli dva oblastné cechy: pre Horné Uhorsko so sídlom v Levoči a pre Dolné Uhorsko so sídlom v Bratislave. Cech v Spišskej Novej Vsi bol obnovený roku 1736. V polovici 17. storočia bolo na Slovensku 21 kotlárov. V roku 1828 už 109 na 52 miestach. Najväčšími centrami kotlárstva vtedy bolo Humenné (6 majstrov), Bratislava a Prešov (po 5), Banská Bystrica, Nižný Medzev a Nitra (po 4). Roku 1900 bolo v 18 slovenských župách 136 kotlárskych dielní. Počet medikováčskych dielní začal klesať od konca 19. storočia: roku 1910 ich bolo 100, roku 1930 len 29 (pracovalo v nich 84 osôb).

Medená kanva – medikováčsky výrobok. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.
Medená kanva – medikováčsky výrobok. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Toranová, E.: Medikováčstvo. Bratislava 1991.
Toranová, E.: Riad od majstra medikováča. In: Slovensko, roč. 40, 1988, č. 27, 29.
Langhammerová, J.: Kotláři. In: Umění a řemesla, 1972, č. 2, 64-65.

Preskočiť na obsah