• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kotlárstvo

kotlárstvo

kotlárstvo 792 1049 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kotlárstvo

(medikováčstvo)
remeslo zamerané na výrobu nádob, misiek, kotlov, riadu pre potreby domácností, remesiel a priemyslu, krytiny z medeného plechu a iných úžitkových i umeleckých výrobkov. Predmety sa vyrábali z medeného plechu kovaním (tepaním) za studena. Do polovice 18. storočia sa kotlárska výroba sústreďovala najmä na východnom Slovensku a v mediarskych hámroch. Cechy vznikali od 16. storočia (Spišská Nová Ves 1539, Košice 1585 alebo okolo 1557). Od 17. storočia boli dva oblastné cechy: pre Horné Uhorsko so sídlom v Levoči a pre Dolné Uhorsko so sídlom v Bratislave. Cech v Spišskej Novej Vsi bol obnovený roku 1736. V polovici 17. storočia bolo na Slovensku 21 kotlárov. V roku 1828 už 109 na 52 miestach. Najväčšími centrami kotlárstva vtedy bolo Humenné (6 majstrov), Bratislava a Prešov (po 5), Banská Bystrica, Nižný Medzev a Nitra (po 4). Roku 1900 bolo v 18 slovenských župách 136 kotlárskych dielní. Počet medikováčskych dielní začal klesať od konca 19. storočia: roku 1910 ich bolo 100, roku 1930 len 29 (pracovalo v nich 84 osôb).

Medená kanva – medikováčsky výrobok. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.
Medená kanva – medikováčsky výrobok. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Toranová, E.: Medikováčstvo. Bratislava 1991.
Toranová, E.: Riad od majstra medikováča. In: Slovensko, roč. 40, 1988, č. 27, 29.
Langhammerová, J.: Kotláři. In: Umění a řemesla, 1972, č. 2, 64-65.