• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

komasácia

komasácia

komasácia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

komasácia

(súbera)
sceľovanie rozptýlených pozemkov jedného majiteľa s cieľom technologicky efektívnejšie obrábať pôdu. Realizovala sa výmenou alebo kúpou pozemkov. Prvé komasácie sa uskutočnil v rámci urbárskych regulácií Márie Terézie. Sceľovali sa najmä alodiálne (statkárske) pozemky vydelené z rustikálnej (urbárskej pôdy). Ten istý cieľ mala aj komasácia uskutočnená pri prechode z feudalizmu do kapitalizmu (zák. čl. 503 z r. 1871). Myšlienka komasácie bola pre ďalší rozvoj a efektívnosť poľnohospodárstva správna. Na území Slovensku jej realizácii však bránili vysoká agrárna preľudnenosť a systém dedičského práva, ktoré spôsobovali nepretržite drobenie parciel poľnohospodárskej pôdy. Prispieval k tomu aj nedostatok pracovných príležitostí mimo poľnohospodárstva, existencia trojpoľného hospodárenia i pretrvávajúce feudálne formy spoločného vlastníctva pôdy (urbár, komposesorát), ale aj rôzne administratívno-technické príčiny (nedostatky v katastrálnych mapách a pozemkových knihách).

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.