• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

komposesorát

komposesorát

komposesorát 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

komposesorát

majetkové spoločenstvo šľachty, najmä lesov, lúk a pasienkov, založené na dobovom feudálnom uhorskom práve. V modifikovanej podobe sa uchovalo i po zrušení poddanstva. Roľníci si od komposesorátu prenajímali pasienky a klčoviská. Komposesoráty vznikali dvoma hlavnými spôsobmi:
1. v dôsledku dedičskej príslušnosti k spoločnému predkovi. Majetok sa síce rozdelil medzi jednotlivých dedičov, ale lesy, lúky a pasienky ostali v spoločnom vlastníctve, ktoré obyčajne spravoval najatý správca. Dôchodky i povinnosti určovala výška podielu jednotlivých spoluvlastníkov;
2. drobnozemanský komposesorát, ktorý vznikol spravidla tak, že celá obec bola – obyčajne za zásluhy vo vojne – povýšená do zemianskeho stavu. Fungoval, podobne ako urbárska spoločnosť, na spolkovom princípe. Riadila ho výkonná rada podriadená valnému zhromaždeniu. Od urbáru sa líšil tým, že každý člen mal právo požiadať o vydelenie svojho podielu. Udialo sa to formou komasácie.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Rebro, K.: Urbárske regulácie Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. na Slovensku. Bratislava 1959.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.