• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dominikál

dominikál

dominikál 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dominikál

šľachtická pôda obhospodarovaná zemepánom vo vlastnej réžii. Strediskom dominikálu bolo šľachtické sídlo, ku ktorému patrili pozemky, rozličné úžitky a príjmy, najmä obrábané pozemky (dvory), ladom ležiaca pôda, lúky, pastviny, lesy, záhrady, vinice, vodné toky, rybníky, podiely v spoločných lesoch a pastvinách (komposesorát). Ako šľachtický majetok nebola zdanená. Od 16. storočia sa zvýšil záujem veľkostatkárov o obchod s obilím a dobytkom. Svoje majere rozširovali premenou lesnej pôdy na poľnohospodársku, kultiváciou neobrábaných plôch a rozširovaním dominikálu na úkor rustikálu. Dominikál obrábali poddaní v rámci svojich robotných povinností. Na tejto pôde sa zakladali aj poddanské usadlosti tzv. zmluvných poddaných, pracujúcich za ubytovanie na majeri a za deputát vo forme prepožičaného pozemku alebo naturálií. Od konca 17. storočia, najmä však v 18. storočí šľachta umožňovala vytvárať nové usadlosti aj v dominikálnych lesoch – kopanice alebo vinice.

AutorJuraj Podoba

Pozri aj
Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.