Ján Evanjelista

Ján Evanjelista

Ján Evanjelista 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ján Evanjelista

(27. december)
svätec, najmladší z dvanástich apoštolov, šíriteľ kresťanstva v Judei a Malej Ázii. Počas prenasledovania kresťanov v Efeze ho chcel cisár Domicián dva razy zahubiť. Z otráveného vína však vyliezol had a vriaci olej, do ktorého bol hodený, mu neublížil. Zomrel prirodzenou smrťou a jeho telo bolo podľa legendy prenesené do neba. Zobrazovaný býva s čašou, z ktorej vylieza had, alebo vhodený do kotla s olejom. Jeho znakmi sú orol či kniha. V tradičnej kultúre deň patrí do okruhu troch vianočných dní. Slama rozložená v izbe cez vianočné sviatky sa vynášala pod ovocné stromy. V okolí Novej Bane a na západnom Slovensku sa v kostoloch svätili jabĺčka, šupy sa odkladali na okurovanie pri bolesti zubov. V Uhorsku bol patrónom vína. Vo vinohradníckych oblastiach sa v kostoloch svätilo v džbánkoch prinesené nové víno (svätojánske víno), doma sa z neho dalo napiť každému členovi (Pime lásku svätého Jána), gazda nalial z neho do každého súdka, aby chránilo zásoby, prežehnal ním vinohrad, aby sa tam nedržali hady (Vajnory), z jeho zásoby dávali deťom napiť pri bolestiach hrdla. Na Orave sa tento deň nazýval konským sviatkom. Považoval sa za najvhodnejší termín na vyvážanie hnoja, verilo sa, že vtedy má najväčšiu účinnosť.

AutorViera Feglová

Literatúra

Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 191.
Neumanová, T.: Tradičné výročné zvyky. In: Vajnory. Vlastivedná monografia. Bratislava 1978, 209.

Preskočiť na obsah