fetišizmus

fetišizmus

fetišizmus 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

fetišizmus

uctievanie predmetov pre ich domnelú magickú moc. Účinnosť a ochranné vlastnosti fetiša, založené na priradení symbolických významov inak bežnému predmetu, možno zosilniť posvätením alebo zaklínaním. Fetišizmus sa vyskytuje v rozvinutých náboženských systémoch, napríklad v kresťanskom uctievaní relikvií, v kulte obrazov svätých a votívnych predmetov, v islame v uctievaní čierneho kameňa v Mekke. Niektorí bádatelia vidia vo fetišizme najstaršiu formu náboženstva (E. B. Tylor ho odvodzoval od animizmu).

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Frazer, J. G.: Zlatá ratolest. Praha 1977.
Tylor, E. B: Primitive Culture 1-2. London 1881.

Preskočiť na obsah