debnársky tanec

debnársky tanec

debnársky tanec 800 587 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

debnársky tanec

mužský tanec s obručami. Tancoval sa pri fašiangovej obchôdzke remeselníkov. Podľa zápisov z nemeckých jazykových oblastí historické korene pravdepodobne siahajú do obdobia nemeckej kolonizácie v 13.-17. storočí. Badateľné sú súvislosti s fašiangovým reťazovým palicovým tancom a odzemkom. Tanečná forma sa odvíjala od štyroch tanečníkov s ozdobenými ohnutými obručami, s ktorými robili viacero tanečných figúr: hajduchujúc prechádzali popod obruče, robili rôzne obraty, splietali obruče a ďalšie. Na záver prišiel piaty tanečník a predviedol odzemok s malou obručou, na ktorej mal postavený pohár s vínom. Pri tanci ňou šikovne krúžil, aby víno nevylial. Hudobný sprievod k tancu bol tvorený pásmom piesní (Debnári idú…, Čierna vlnka…, Ta ja idem…, Tovariši tanec dokončujú…) v 3/4 a 2/4 takte a odzemkom. Na území Slovenska bol debnársky tanec zaznamenaný v Ľubietovej a poznali ho aj v okolí Kremnice (pred rokom 1945). V Ľubietovej tanec oživila miestna folklórna skupina.
Pieseň k debnárskemu tancu. Ľubietová (okr. Banská Bystrica), 1953.

Debnársky tanec. Ľubietová (okr. Banská Bystrica), okolo 1950. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.
Debnársky tanec. Ľubietová (okr. Banská Bystrica), okolo 1950. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

---

Preskočiť na obsah